Elements Estructurals del Vehicle

29,33 (más IVA)

Aquest llibre es divideix en 10 capítols, perquè l’alumne es formi en la metodologia per realitzar la conformació a la bancada de la carrosseria, bastidor o cabina d’un vehicle, segons uns principis bàsics d’estiratge.
1. Materials més usats en la fabricació de carrosseries
2. Tipus de carrosseries. Característiques estructurals
3. Teoria de la col·lisió
4. Metrologia aplicada al control de les carrosseries
5. Diagnosi d’una carrosseria sinistrada
6. Bancades. Fonaments i tipus
7. Metodologia del treball en bancada
8. Processos pràctics d’estiratge
9. Protecció i seguretat en els treballs en bancada
10. Manteniment general de la bancada

Scroll al inicio
Escanea el código